/ Allmänt /

robot

foto: robin bergman

/ Allmänt /

winning


A stressful tuesday night
But-oh-so-boring-and-calm-apple-eating-time

Jag har en Snickers vid min sida
En fanatiskt dålig artikel att läsa
Och kokande röbetor på min spis
/ Allmänt /

earth

jag är trött och rätt så trevlig