/ Allmänt /

.

/ Allmänt /

.

...

Problemet är att de socialt konstruerade skillnaderna mellan kvinnor och män har använts som en ursäkt för att ge män mer makt. Det är bland annat därför vår historia består av 90% män. Det räcker inte för mig att vara en del av 10%, det räcker inte.
/ Allmänt /

.